Відеоперформанси
Поштовхом до створення цих відеоробіт стало бажання візуалізувати мої фантазії, засновані на явищах, прихованих від людського ока. Роботи переплітаються з моїми глибинними дослідженнями культури, традицій і ритуалів, які з часом вимирають.